V severovzhodni Sloveniji, ne daleč od Avstrijske in Madžarske meje, v deželi stare vinske kulture, termalnih in mineralnih vrelcev ter dobrih ljudi so vinogradi vinorodnega podokoliša Radgonsko - Kapelskih Goric. Na tem gričevju v kraju Okoslavci imamo naš vinski hram, domačijo Kupljen in podjetje vinar Kupljen. Vas Okoslavci je izrazito kmetijsko in zanj je značilno, da je sestavljeno iz dveh zelo različnih delov. V ravnici Ščavniške doline je očno razvito živinoreja in poljedelstvo, za turiste so zelo zanimive stare mogočne kmečke hiše, med tem ko je na hribovitem delu, ki ga domačini in okoličani poimenujejo Okoslavski vrh, zelo razvito vinogradništvo s številnimi zidanicami in lepimi vinogradi.
 
   
 
 

 

Skozi vas Okoslavce med vinogradi pelje zelo atraktivna cesta za turiste, ki ne radi vozijo v kolonah tovornih vozil. Vas je oddaljena samo 2 km od avtoceste Grabonoš, izvoz za Sv. Jurij ob Ščavnici. Od tod je najbližje samo 5 km do Radencev in ob tej cesti je neposredno tudi naša kmetija.
 
       
 

 
 

 

Podjetje Vinar Kupljen d.o.o., združuje 2 brata vinarja Franca in Vladimira Kupljena. To podjetje je bilo ustanovljeno l. 1992, na začetku nove Slovenije. Tradicija našega vinogradništva pa sega daleč nazaj, saj so se že naši dedje in pradedje ukvarjali z vinogradništvom in vinarstvom. Toda res v veliko manjšem obsegu, saj so se naši starši poleg vinogradništva in vinarstva ukvarjali s sadjarstvom in živinorejo. Po letu 1985, je kmetijo podedoval Vlado Kupljen in se intenzivno usmeril v vinogradništvo in vinarstvo. Na zgoraj opisanem Kapelskem gričevju so naši vinogradi. Na številnih parcelah obdelujemo 30 ha vinogradov ali 120.000 trt. Prav tako se dodatno ukvarjamo s turizmom v našem vinskem hramu Franca Kupljen.
 
   
   
 
  copy Vse fotografije in grafični materiali s te strani so COPYRIGHT Borisa Valenčiča.
  Številni portali in posamezniki si povsem neavtorizirano na kriminalen način prilaščajo moje avtorske pravice.